Invloed zonsverduistering op buitenluchttemperatuur

Op 11 augustus 1999 was er in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

De verduistering begon om 09:11 UT ( 11:11 locale tijd), bereikte zijn maximum om 10:28 UT (12:28 locale tijd) en eindigde 11:48 UT (13:48 locale tijd). Tijdens het maximum was de zon voor 93.9% bedekt door de maan.

Ik was benieuwd hoe dit verschijnsel de temperatuur van de buitenlucht zou beïnvloeden en heb die daarom tijdens de verduistering gemeten. Het resultaat zie je in onderstaande grafiek. De fluctuaties in de temperatuur zijn denk ik het gevolg van de wind. Maar er is duidelijk een temperatuurdaling waar te nemen, die ook de laagste waarde bereikt op het moment dat de zon maximaal verduisterd is. De tijd onder de grafiek is de locale tijd.

De temperatuur heb ik gemeten met een zelfgebouwde elektronische thermometer, die elders op deze website te vinden is ( rubriek Eenvoudige Elektronische schakelingen). Het uitgangssignaal hiervan heb ik vastgelegd met een 8 bits ADC kaart in mijn PC.