Help onze huismussen te overleven.Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen wordt het aantal gesignalleerde mussen steeds geringer in ons land. Gaat hun lot u aan dan lees dit verhaal aandachtig door.

Zelf voer ik al jaren onze gevederde vrienden het hele jaar door. Dat heeft me op viel kritiek komen te staan. Vogels zouden omdat ze afhankelijk werden van dit bijvoeren niet meer in staat blijken zelf hun voedsel te kunnen zoeken. Alleen onder barre omstandigheden zou je vogels mogen bijvoeren. Ik heb dit altijd bestreden en terecht blijkt achteraf. Ook het voer dat men de vogels gaf was verre van voldoende diversiteit. Meestal brood en aardappelen. Terwijl in dierenwinkels uitstekend voor dat doel strooivoer verkrijgbaar is. Hierin bevinden zich veel zaadsoorten die noodzakelijk zijn om de vogels gezond te houden.

In de jaren 2006/2007 heeft een gerenommeerd ornitholoog, Prof.Dr. Peter Berthold onderzoek gedaan naar de effecten van het hele jaar door vogels voeren. Daaruit bleek dat op een proefoppervlak van 1 ha het aantal broedparen in de nestkastjes tot een verdubbeling leidde, van 10 tot meer dan 20. Tijdens naspeuringen naar de werkzaamheden van deze ornitholoog stuitte ik op een boekje van zijn hand dat hij in 2006 geschreven heeft, samen met Gabriele Mohr.

Zijn conclusie is dat vogels die het hele jaar door gevoederd worden eerder gaan broeden, meer eieren leggen en ergo meer jongen groot brengen. Ook geeft hij aan dat de bewering dat vogels te afhankelijk van de bijvoeding zouden worden niet juist is. Juist in het voorjaar blijken veel vogels te sterven door gebrek aan natuurlijk voedsel, mede omdat er weinig insecten zijn. Door hen het hele jaar door bij te voeren worden hun overlevingskansen sterk vergroot. Ook wordt hierdoor de weerstand tegen allerlei ziekten groter. Ik zou u dan ook willen oproepen, wanneer u onze huismussen een warm hart toedraagt, ook af en toe deze vogels eens een extraatje te gunnen. In de meeste dierenwinkels is wel strooivoer verkrijgbaar, ik neem aan dat u hierover ook voldoende informatie kunt krijgen bij de Vogelbescherming Nederland.

Het is vaak een lust voor het oog onze gevederde vrienden te zien pikken. Om te voorkomen dat de allergrootste vogels ( kraaien, Turkse tortelduiven ) steeds met de buit aan de haal gaan, kan men het voer aanbieden in zgn. voersilo's, deze zijn alleen toegankelijk voor de kleinere vogels.

Een ander punt wat ook erg belangrijk is, zorg ervoor dat de vogels de mogelijkheid hebben om te drinken, liefst ook nog te baden. Zelf heb ik een waterval in mijn tuin, dat is het meest geschikt, door een dompelaar in de wel te hangen voorkom ik dat de waterval tijdens vorstperioden bevriest. De bewering dat vogels niet in staat moeten zijn tijdens vorst te baden omdat dan hun vleugels vast zouden plakken kan ik alleen maar ontkennend beantwoorden, als het erg koud is dan gaan de vogels wel uit mijn watervalbaan drinken, maar ze gaan beslist niet erin baden.

 Namens de
 

 hartelijk dank!!