Tonnage van zeeschepen

In de scheepvaart worden diverse soorten tonnages gebruikt. De bedoeling van deze pagina is om te proberen daarin enige helderheid te verschaffen.

Waterverplaatsing.

Deze uitdrukking wordt alleen bij marineschepen toegepast, nooit bij koopvaardijschepen.
Hiermee geeft men aan het totale gewicht van het schip met alles wat er bij en op hoort.
Zodra een schip te water gelaten wordt, verplaatst het doordat het gedeeltelijk in het water zakt een bepaalde hoeveelheid water. Vermenigvuldigt men dit met de dichtheid van het water dan blijkt dit gelijk te zijn aan het gewicht van het schip. (Wet van Archimedes)

Standaard waterverplaatsing

Natuurlijk moet zoals alles ook dit gestandariseerd worden. Men maakte bezwaar tegen het feit dat de waterverplaatsing niet constant was. Bij lege brandstoftanks was de waterverplaatsing kleiner dan bij volle of gedeeltelijk volle tanks. Onaanvaardbaar natuurlijk, zeker voor marinemensen.
Dus werd de standaard waterverplaatsing ingevoerd, dit houdt in, bij volkomen lege brandstoftanks.

Deadweight

Wellicht bestaat hier een goed nederlands woord voor, maar ik weet dit niet, de afkorting is DWT. Hiermee wordt het gewicht van een schip aangegeven wanneer het op zijn Plimsoll merk ligt ( in de volgende figuur beter te zien). Dit betekent dus het totale gewicht in ton, inclusief lading, brandstof en magazijnen.

Lightweight


Met lightweight wordt het gewicht van het schip alleen bedoeld, zonder lading, brandstof of magazijnen.

Gross Register Tonnage of Bruto Register Tonnage

Deze eenheid is 100 kubieke voet ( = 2.83 kubieke meter). Met de register tonnage wordt het totale volume van het schip bedoeld ( uitgezonderd de schoorsteen). Maar met al deze volumina is nu eenmaal geen geld te verdienen dus is men meer geïnteresseerd in het

Net Register Tonnage

Hiermee geeft men, in dezelfde eenheden overigens als bij het Gross Register Tonnage, de capaciteit aan van alleen die ruimten waarmee geld te verdienen valt.

Slotopmerking.
Behalve wanneer het om dezelfde typen schepen gaat is er geen enkel verband tussen de genoemde grootheden.