Hoeveel meter rij ik bij een bepaald verzet?

 

Met behulp van onderstaande tabel kun je bepalen hoeveel meter je aflegt bij een eenmalige ronddraaiing van de trappers.
In de bovenste rij staat het aantal tanden van het achterkettingwiel en in de meest linkse kolom het aantal tanden van het voorkettingwiel.

N.B. Deze getallen gelden voor een wiel met een bandomtrek van 213.5 cm, is de bandomtrek bv 220 cm dan moet je alle waarden met 220/213.5 vermenigvuldigen.

 

 

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 26

 27

 28

 29

 30

 28
 4.98 4.59  4.27  3.98  3.75  3.51  3.32  3.14  2.99  2.84  2.71  2.60  2.48  2.39  2.30  2.21  2.13  2.06  1.99

 29
 5.14  4.76  4.42  4.12  3.88  3.64  3.44  3.25  3.09  2.94  2.81  2.68  2.57  2.47  2.38  2.29  2.21  2.13  2.06

 30
 5.34  4.92  4.56  4.27  4.01  3.77  3.56  3.36  3.20  3.05  2.91 2.76   2.68  2.55  2.46  2.36  2.29  2.20  2.13

 31
 5.51  5.08  4.73  4.41  4.14  3.89  3.68  3.48  3.31  3.15  3.01  2.84  2.75  2.64  2.54  2.44  2.36  2.28  2.21

 32
 5.69  5.24  4.89  4,55  4.27  4.02  3.80  3.59  3.41  3.25  3.10  2.92  2.84  2.72  2.62  2.52  2.44  2.35  2.28

 33
 5.87  5.41  5.04  4.69  4.40  4.14  3.92  3.71  3.52  3.35  3.20  3.00  2.93  2.81  2.71  2.60  2.52  2.42  2.35

 34
 6.04  5.57  5.19  4.84  4.53  4.27  4.04  3.83  3.63  3.45  3.29  3.09  3.02  2.90  2.79  2.69  2.60  2.49  2.42

 35
 6.22  5.74  5.34  4.98  4.67  4.40  4.16  3.94  3.75  3.56  3.39  3.17  3.11  2.99  2.87  2.76  2.68  2.57  2.48

 36
 6.40 5.90  5.49  5.12  4.80  4.53  4.27  4.05  3.85  3.66  3.49  3.25  3.20  3.08  2.95  2.84  2.75  2.64  2.56

 37
 6.58  6.07  5.75  5.27  4.93  4.65  4.38  4.16  3.95  3.76  3.59  3.34  3.29  3.17  3.03  2.92  2.83  2.72  2.63

 38
 6.77  6.23  5.80  5.41  5.07  4.78  4.50  4.27  4.06  3.86  3.70  3.42  3.38  3.25  3.11  3.00  2.90  2.79  2.70

 39
 6.94  6.40  5.94  5.55  5.21  4.90  4.62  4.38  4.16  3.96  3.79  3.62  3.47  3.33  3.20  3.08  2.97  2.86  2.77

 40
 7.12  6.57  6.10  5.69  5.34  5.02  4.74  4.50  4.27  4.07  3.88  3.71  3.56  3.42  3.28  3.16  3.05  2.94  2.84

 41
 7.30  6.73  6.25  5.84  5.47  5.15  4.86  4.61  4.37  4.17  3.98  3.80  3.64  3.50  3.36  3.24  3.13  3.01  2.92

 42
 7.47  6.90  6.40  5.98  5.60  5.27  4.98  4.72  4.48  4.27  4.07  3.90  3.75  3.58  3.45  3.32  3.20  3.08  2.99

 43
 7.65  7.06  6.56  6.12  5.74  5.40  5.10  4.83  4.59  4.37  4.17  3.98  3.82  3.67  3.53  3.40  3.28  3.16  3.06

 44
 7.83  7.23  6.71  6.26  5.87  5.52  5.22  4.94  4.70  4.47  4.27  4.08  3.91  3.76  3.61  3.48  3.36  3.24  3.13

 45
 8.01  7.39  6.86  6.40  6.00  5.65  5.34  5.05  4.80  4.57  4.37  4.18  4.00  3.84  3.69  3.56  3.43  3.31  3.20

46
 8.18  7.55  7.01  6.55  6.14  5.78  5.45  5.17  4.91  4.67  4.46  4.27  4.09  3.93  3.78  3.64  3.51  3.39  3.28

 47
 8.36  7.72  7.17  6.69  6.27  5.90  5.57  5.28  5.02  4.78  4.56  4.36  4.18  4.01  3.86  3.72  3.59  3.46  3.35

 48
 8.54  7.88  7.32  6.83  6.40  6.03  5.69  5.39  5.12  4.88  4.66  4.45  4.27  4.10  3.94  3.80  3.66  3.53  3.42

 49
 8.72  8.05  7.47  6.97  6.54  6.15  5.81  5.50  5.23  4.98  4.75  4.55  4.36  4.18  4.02  3.87  3.75  3.60  3.49

 50
 8.90  8.21  7.63  7.12  6.67  6.28  5.93  5.62  5.34  5.08  4.85  4.64  4.45  4.27  4.10  3.95  3.82  3.68  3.56

 51
 9.07  8.38  7.78  7.26  6.81  6.40  6.05  5.73  5.44  5.18  4.95  4.73  4.54  4.35  4.19  4.03  3.89  3.75  3.63

 52
 9.25  8.54  7.93  7.40  6.94  6.53  6.17  5.84  5.55  5.29  5.04  4.83  4.62  4.44  4.27  4.11  3.97  3.82  3.70

 53
 9.43  8.70  8.08  7.54  7.07  6.66  6.29  5.95  5.66  5.39  5.14  4.92  4.71  4.52  4.35  4.19  4.04  3.90  3.77

 54
 9.61  8.87  8.23  7.69  7.20  6.78  6.40  6.07  5.76  5.49  5.24  5.01  4.80  4.61  4.43  4.27  4.12  3.97  3.85

 55
 9.78  9.03  8.39  7.83  7.33  6.90  6.52  6.16  5.87  5.59  5.34  5.10  4.89  4.70  4.51  4.34  4.19  4.04  3.92

 56
 9.97  9.97  8.54  7.97  7.47  7.03  6.64  6.29  5.98  5.69  5.43  5.20  4.98  4.78  4.59  4.42  4.27  4.12  3.98

 

Er zijn een aantal methoden om de bandomtrek te bepalen:

 

 Ventiel

 

Plaats wanneer het ventiel beneden is een streepje op de weg en loop vervolgens via een rechte lijn zover totdat het ventiel weer beneden is en plaats weer een streepje. De afstand tussen de streepjes is dan gelijk aan de bandomtrek

 Meting straal

 

Ga op de fiets zitten en hou deze goed verticaal. Laat iemand anders de afstand meten van het midden van de achteras tot aan de grond. Dan weet je de straal van het wiel en is de bandomtrek gelijk aan 2 x π x straal.   (π = 3.1415)

 Ketchup methode

 

Breng dwars over de band een streepje ketchup aan. Loop vervolgens rechtuit zodat je minimaal twee afdrukken van de ketchup op het wegdek te zien krijgt en meet dan de afstand tussen twee streepjes op.

 

Op racefietsen en veel sportfietsen zit op het achterwiel een zogenaamde cassette of pignon, dit zijn meerdere kettingwielen met een verschillend aantal tanden naast elkaar.

 

 

Ze maken onderdeel uit van een derailleur, vaak bestaat het naafkettingwiel ook uit meerdere, 2 of 3 verschillende tandwielen, hiermee kan men de overbrenging ( het verzet) zodanig instellen dat men makkelijk trapt. Nu blijkt dat sommige combinaties desastreus zijn voor de levensduur van de ketting. Iemand die zich daar in verdiept heeft is Dr. Jürgen Berkemeier, een medewerker van de Universiteit van München, die een heel handig rekenprogramma geschreven heeft dat ik de lezers niet onthouden wil.
Je kunt dat vinden op zijn website, http://www.j-berkemeier.de/Ritzelrechner.html, echt een aanrader! ( Ritzel is de Duitse benaming voor een pignon)