Eenvoudige programma's

Wanneer je met PC's werkt komt de neiging in je op zelf ook eens een programmaatje te schrijven.
Zo heb ik er ook een aantal gemaakt, niet alleen voor de lol, maar ook voor sommige toepassingen handig.

Ze zijn geschreven in Basic en een enkele in TurboPascal en werken onder DOS. Het zijn simpele programma's, zonder toeters of bellen. Van elk programma zal ik een korte beschrijving geven.

Omdat de bestanden niet als executables gedraaid kunnen worden vanaf de website heb ik ze gezipt en kun je ze downloaden en uitpakken.

GONG.zip is een programma dat ik geschreven heb omdat ik een buisklok wilde maken.
Hiermee kun je voor diverse materialen de frequentie van een bepaalde lengte en diameter van een pijp bepalen.

BESSEL.zip is een programma om besselfuncties mee te berekenen. Dit kun je doen voor een enkele waarde maar ook voor een reeks.

KALENDER.zip maakt het mogelijk van een maand of een heel jaar een uitdraai te maken op de printer ( A4 formaat )

JULIAN.zip berekent welke juliaanse dag het is, wordt veel gebruikt in astronomische programma's.

EEUWIG.zip is een eeuwigdurende kalender, hiermee kun je b.v. berekenen op welke dag je geboren bent.

VERDEEL.zipmaakt het mogelijk een lijnstuk te verdelen in stukken die elk een percentage groter of kleiner zijn. Dit heb ik gemaakt omdat ik in een numeriek modelleringsprogramma een grid aan moest maken met ongelijke cellen.

BEREKEN.zip is een berekeningsprogramma voor elektronica toepassingen. Je kunt er b.v. een ladderverzwakker mee uitrekenen die dezelfde ingangsimpedantie heeft als de belasting. Ook heb je wel eens een weerstandswaarde nodig die niet standaard is, m.b.v. dit programma kun je die dan samenstellen uit een serie- of parallelschakeling van standaardwaarden.

De programma's DRUKVAL.zip, LEIDING.zip , BOCHT.zip , FRICTIE.zipzijn stromingsprogramma's.
Met de eerste twee kun je een aantal grootheden voor een simpel leidingsysteem berekenen, de derde maakt het mogelijk de k-waarde van een bocht te berekenen of van een spiraal met meerdere windingen en het laatste programma maakt het mogelijk de frictie van leidingen te berekenen gebaseerd op het Moody diagram.