De feiten over Fysische Antikalk Apparaten
Regelmatig ziet men advertenties waarin zgn. Fysische Antikalk Apparaten, afgekort tot FAK, te koop worden aangeboden. Deze zouden kalkafzetting in de waterleiding voorkomen. Vaak volgt dan een opsomming van alle voordelen hiervan. Het gaat om een universeel apparaat dat past op elke waterleiding en behoeft geen onderhoud. Wend men zich echter tot de fabrikant cq. verkopers van deze apparaten met de vraag waarop de werking ervan berust dan krijgt men vaak de meest onzinnige antwoorden. Uit onvrede hierover ben ik eens in de literatuur gedoken en wat blijkt? Er is over de hele wereld vrij veel onderzoek hiernaar gedaan, een aantal wetenschappers beweert dat het werkt maar daartegen over staat dat er net zoveel wetenschappers beweren dat het helemaal niet werkt. Wel zijn de voorstanders zo eerlijk om te zeggen, het werkt wel maar vraag niet naar het mechanisme ervan, m.a.w. we hebben er totaal geen verklaring voor waarom het zou werken. Ook beweren de voorstanders dat het heel erg kritisch is, afhankelijk van veel parameters, zoals leidingdiameter, debiet, tapfrequentie en nog een aantal zaken.
Conclusie
Indien zoals sommige wetenschappers beweren dat het apparaat inderdaad zo kritisch is, kan men dus niet met een universeel apparaat volstaan en zou dit voor elke toepassing ontworpen dienen te worden. De meeste van deze apparaten bevatten een of meer sterke permanente magneten waarvoor men vaak een overdreven bedrag dient te betalen, variërend van enkele tientallen tot enige honderden guldens. Sommige onderzoeksinstituten zijn bezig deze apparaten te testen op eventueel bijkomende verschijnselen die schadelijk voor de gezondheid zouden kunnen zijn. Het advies van veel waterleidingbedrijven is dan ook met aanschaf van dergelijke apparaten te wachten tot er meer duidelijkheid is over de werking en veiligheid van deze apparaten. In veel streken in ons land is het water van een dergelijke kwaliteit dat het toepassen van zo'n apparaat volstrekt zinloos is.

Terug naar HomePage