Audio mixer

Soms heb je behoefte aan een audio mixer waarmee je meerdere apparaten op aan kunt sluiten. Ook is het handig de mogelijkheid te hebben microfoons te kunnen gebruiken, waarbij zodra men deze gebruikt de muziek afgeknepen wordt. Dit is in onderstaande schakeling verwezenlijkt.

Over de schakeling zelf is niet veel te vertellen. Elke ingang wordt gevolgd door een differentiële versterker. De uitgangen worden via potentiometers en de erachter staande versterker gemengd. Achter de versterker voor de microfoons zijn nog een hoog- en laagdoorlaatfilter geschakeld om de geluidskwaliteit van de stem te verbeteren en deze worden weer gevolgd door een versterker die het regelsignaal voor IC4 levert. IC4 is een zgn. OTA, d.w.z. de versterking ervan kan geregeld worden door een regelstroom op pen 5. De grootte van deze regelstroom wordt bepaald door de instelling van de darlington BC517. De signalen van zowel microfoonversterker als van de bandrecorderversterkers komen op de laatste differentiële versterker, deze levert een laagohmig signaal op de uitgang van de schakeling. Zodra men de microfoon gebruikt wordt dit signaal m.b.v. de twee diodes 1N4148 gelijkgericht en stuurt dit signaal de BC517 open. De versterking van IC4 wordt daarmee zeer klein en het muzieksignaal neemt sterk in volume af zodat men de gesproken tekst duidelijk kan horen. Zowel op de ingangsbedrading als uitgangsbedrading zijn ferrietkralen (FB) aangebracht om zoveel mogelijk ongewenste signalen uit de mixer te weren.