Universele loodacculader 12V 0.25-2.0 A

 

Deze lader is bedoeld om ook loodaccu's met een kleine capaciteit te kunnen laden. De lader kan op vier verschillende laadstromen ingesteld worden, t.w. 0.25, 0.5, 1.0 en 2.0 A

 

 

Wordt de accu met de verkeerde polariteit aangesloten dan licht de rode Led op, hiertoe dient IC1c.
Bij juiste aansluiting geven de groene en gele Led's de ladingstoestand aan, brandt de groene Led dan wordt de accu geladen, zodra de gele Led gaat branden is de accu vol en schakelt de lader over op float.

Met de schakelaar SW1 kan men de gewenste laadstroom kiezen, deze wordt op de juiste waarde gehouden door IC1a, door de spanning die door de laadstroom over de weerstand van 0.22Ohm ontstaat te vergelijken met de ingestelde spanning mar schakelaar SW1.

Tot welke spanning de accu geladen moet worden is in te stellen met de potmeter van 1K geheel rechts op de tekening.
De potmeter van 1K in serie met de spanningsdeler welke aangesloten is op SW1 dient om de laadstroom precies in te stellen.
Beide handelen hoeven maar één keer verricht te worden.

De transistor BC548 regelt de vermogenstransistor TIP146, de BC548 wordt op zijn beurt geregeld door de uitgangen van de OpAmp's, via de Led's. Het is daarom zaak de juiste Led's als indicatie aan te wenden want deze hebben verschillende doorlaatspanningen. De zenerdiode van 3V9 dient ervoor de transistor in te stellen in het juiste werkgebied, de zenerdiode 5V1 dient als referentie spanning voor de vergelijking met de accuspanning.

Voor de elco's waarop de volle voedingsspanning staat heb ik 40 V types gekozen, de overigen zijn tantaalelco's van 25 V.