Frequentiemeting mbv Lissajousfiguren

Onderstaande schakeling is zeer geschikt om de stabiliteit van een frequentie in de gaten te houden en is ook bruikbaar om de schaal van b.v. een toongenerator te ijken. Als referentiefrequentie gebruik je het elektriciteitsnet, de frequentie daarvan is tegenwoordig zeer stabiel op 50 Hz.

Met behulp van bovenstaande schakeling kun je op een oscilloscoop aan de hand van de figuren die er ontstaan de relatie zien tussen de twee aangelegde frequenties. Je krijgt alleen een stilstaand beeld wanneer de verhouding tussen de frequenties gehele getallen zijn, zoals 2:1, 3:2 of 4:3 Bij de geringste afwijking krijg je al geen stilstaand beeld meer. De antiparallel geschakelde takken met weerstand en condensator dienen om de juiste faseverschuiving te verkrijgen.

Als eerste even hoe je met dit apparaat moet werken om een goed resultaat te krijgen.

 Stap1.
 
Sluit een 50Hz signaal van ca 20V aan, de LF generator dient nog niet aangesloten te zijn.
Stel een grote cirkel in op de scoop

Stap2.
Vervolgens alleen de L.F. generator aansluiten en een kleine cirkel instellen op de scoop.

 Stap3.
Daarna beide signalen aansluiten , op het scherm ontstaat nu een gecombineerd beeld, afhankelijk van de stand van de schakelaar S1, zie onderstaande figuur.

Deze plaatjes behoeven nog enige toelichting, hoe het plaatje er uit ziet wordt bepaald door de stand van de schakelaar S1.
 fc  = de referentie frequentie
 fm  = de te bepalen frequentie
 n  = het aantal lusjes, hetzij aan de binnenkant, hetzij aan de buitenkant.

Verder zie je dat er bij beide figuren een verschillende formule hoort. Ze zijn ook willekeurig getekend, enkel en alleen om het verschil te laten zien. Bij het linker plaatje is de frequentie van de L.F. generator (12+1) x 50Hz = 650 Hz en bij het rechterplaatje (13-1) x 50Hz = 600Hz.

 

__ * __
*