'GSM en de risico's voor de gezondheid'

Regelmatig leest men in de krant artikelen waarin gebruikers van GSM's in slaap worden gesust. Vaak gaat het dan om onderzoeken, gefinancieerd door de providers van dergelijke apparaten. Natuurlijk is hen er alles aan gelegen dat het gebruik van GSM's niet in een kwaad daglicht komt te staan. Wanneer men dan probeert de aandacht op de nog niet onderzochte, maar vrij zekere bijwerkingen te vestigen dan loopt men tegen de muur.
Regelmatig heb ik op deze wijze geprobeerd een aantal reeds bekende zaken via mijn krant ( Trouw ) onder de aandacht van de lezers te brengen maar deze werden nimmer gepubliceerd. Onder het mom van plaatsgebrek of omdat het geen nieuwswaarde voor de lezer zou hebben. Waarschijnlijk voelt men zich op de redactie blijkbaar niet geheel op zijn gemak over deze handelswijze, gezien het recent verschenen artikel van de hoofdredacteur, Jaap de Berg, getiteld 'Het lot van ingezonden brieven'
Ergens kan ik mij hun weigering om dergelijke artikelen te plaatsen wel begrijpen, ik ben alleen maar een verontrust iemand, de providers van deze apparaten plaatsen met de regelmaat van de klok pagina's grote advertentie, die aardig wat kosten.

Zodoende zie ik als enige plaats, waar ik mijn waarschuwingen tegen het al te lichtzinnig opvatten van de risico's van het gebruik van GSM's kan memoreren, deze website.


Nieuwe ontwikkelingen

Tot de dag van vandaag (februari 2003) was het oordeel van de gezondheidsraad steevast dat straling van mobieltjes niet schadelijk voor de gezondheid zou zijn. Nu, artikel in de Gelderlander (woensdag 5 februari) bepleit men opeens een onderzoek onder gebruikers van mobieltjes. Dat zou aan het licht moeten brengen of er verband bestaat tussen blootstelling aan radiogolven en allerlei gezondheidseffecten, waaronder kanker. Over de mogelijke gevolgen op de lange termijn was in de beginjaren van de mobiele telefoons hier nog weinig over te zeggen. Deze gevolgen wil de raad alsnog onderzoeken.In de artikelen die men onder ogen krijgt wordt steeds weer gewezen op het feit dat de elektromagnetische straling afkomstig van de GSM alleen tot gevolg heeft een zeer geringe opwarming van de huid. Laconiek wordt er dan soms ook nog bijverteld dat een poosje in de zon zitten meer effect heeft. Ik vind het triest dat wetenschappers van naam aan een degelijk handelswijze hun medewerking verlenen.

Een GSM zendt met een behoorlijk vermogen uit, de meesten 2 Watt. Vergeleken met het gebruik van een gloeilamp is dit natuurlijk weinig, maar als men bedenkt dat de astronauten op de maan met een zender van 10 milliwatt werkten om hun signalen naar de aarde te krijgen dan kijkt men hier misschien toch wel even anders tegen aan. (1 milliwatt = 1/1000 Watt). Daarbij komt dat dit vermogen pal tegen het hoofd uitgestraald wordt. Wat precies de effecten zijn is nog niet geheel bekend, daarvoor dient onderzoek gedaan te worden en dan liefst door onafhankelijke instanties. Een aantal effecten zijn al wel bekend en laat ik hieronder volgen.

Eerst maar wat artikelen uit dagbladen.

Aftonbladet SWEDEN NEWS 08.02.1997 [Translated]
Every fourth Swede owns a mobile phone. Scientist Iie Johansson explains that mobile phone antenna's radiate microwaves that heat human brain cells. Research has shown this can damage genes (DNA) and initiate tumors. Microwaves also caused nerve damage, fetal damage, cataract, changes to blood chemistry and impaired immune defence

Herald Sun 23.07.1997 [Australia]
London - Mobile phones may trigger short-term memory loss and lapses in concentration scientists say. Research has found the radiation the phones emit temporarily changes the behavior of rats, making them confused and forgetful. It is the first time the phones have been shown to alter the way
mammal brain cells work and suggests the health risks may be far greater than anyone realized.

Sunday Herald Sun 16.04.1997 [Australia]
The Royal Adelaide Hospital says a study by its Institute of Medical and Vetenary Science has shown prolonged exposure to radio-frequency (RF) electro-magnetic fields of the type emitted by digital mobile phones causes increased cancer of the immune system in mice.

Sydney Morning Herald 25.02.1997 [Australia]
Scientific studies suggest that EM Radiation similar to that emitted by mobile phones can damage DNA in rats and mice and raise levels of a substance associated with tumors. Australian Federal Government is funding $4.5 million into researching effects of EMR on public health.

Uit een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van radiogolven (waartoe de straling van een GSM toe behoort) op de gezondheid is gebleken dat gebruikers van mobiele telefoons verslaafd kunnen raken aan de straling van het apparaat. Dit is het gevolg van het overmatig aanmaken van endorfine door de straling. Een van de gevolgen hiervan is dat men meer behoefte krijgt aan alcohol.

Het gebruik van mobiele telefoons kan volgens eerdere studies leiden tot hoofdpijn, momenten van geheugenverlies en zelfs kanker. Deze studies leidden ertoe dat het Europees Parlement een oproep heeft gedaan alle mobiele telefoons te voorzien van een waarschuwing. De GSM-fabrikanten ontkennen categorisch dat gevaar bestaat voor de gezondheid.

Niet alleen het Europees Parlement heeft deze oproep gedaan, gezien het volgende artikel

British Scientists Demand Warnings For Cellular Phones

British scientists are demanding that mobile telephones, an indispensable tool for millions, carry a health warning.

Amid an explosive growth of mobile communications, concerns are mounting about cellular telephones' potential links to health problems ranging from headaches to brain tumors.
"In my opinion, and in the opinion of many scientists, anyone who uses a mobile telephone for more than 20 minutes at a time needs to have their brain tested," bio-electromagnetics scientist Roger Coghill said.

Coghill, who runs an independent research laboratory in Wales, plans to launch private criminal proceedings against a local cellular distributor in a test case seeking to establish a breach of consumer protection laws. Scientists say electromagnetic radiation from cellphones warms brain tissue and that some strains of mice developed cancer in tests in Australia and Finland while others became disoriented. But, despite research around the world, it is still unproven that cellular phones pose a human health risk.

"We can't categorically prove they will not harm you but that is not the same as saying they will harm you," a spokesman for Britain's biggest mobile phone company, Vodafone, said. "There is no evidence anywhere in the world that suggests there is any cause for concern."

Coghill demands what he calls a "responsible" attitude from industry and, as with health warnings on cigarette packs, calls a warning label on cellphone handsets a "reasonable, precautionary step."

"Mobile telephones are arguably the most radiative appliance we have ever invented apart from the microwave oven and people are putting them by their heads -- arguably the most sensitive part of the body," he told a news conference.

The electromagnetic energy that fuels a cellphone is microwave radiation pulsing from its antenna. Human brains may absorb up to 60 percent of that energy, and although some researchers say those levels are far from hazardous, they are near the top end of international safety recommendations.

Cellphone users have reported physical symptoms ranging from lack of concentration, headaches, numb skin and memory loss to brain tumors, which they said might be linked to prolonged use of mobile telephones.

A telecommunications engineer in his late 30s, who requested anonymity, said he suffered a severe loss of short-term memory. Within months of using a digital mobile telephone up to six hours per day in 1995, he said, he started suffering from twitching eyes and numbness on the side of his head. He has since been diagnosed with brain damage.

"I have been off work for 18 months but it only seems like three or four weeks, " he said slowly. "Tomorrow I won't remember what happened today."

New Zealand biophysicist Neil Cherry says artificial electromagnetic radiation (EMR) can pose a health risk. "There is a growing body of scientific research which shows that very low, non-thermal levels of radio frequency and microwave radiation alters the basic biochemistry of cells, which have a potential to cause altered brain function, carcinogenesis and impaired immune system functioning," he said.

The approved level of cellphone radiation is set by international bodies. In Britain, the National Radiological Protection Board (NRPB) -- an independent , statutory group -- sets the standards.
Recommended radiation limits are measured in "specific absorption rates" -- the amount of radiation absorbed averaged over one gram of tissue.

The NRPB, which says the vast majority of studies have shown radiation levels from cellphones are too low to harm humans, recommends a limit of 10 milliwatts per gram. Proposed European guidelines are five times more stringent.

Despite industry denials of any risks, public concern has prompted manufacturers to develop low-radiation phones and protective covers to shield users from much of the radiation.
Some companies, such as London-based luxury gift store Asprey, already try to ensure mobile telephones used by its employees carry protective shields that cut down radiation levels.

Some scientists say drivers who hang on their phones are among those at highest risk -- and not just because they could crash. A car acts like a metal cage and kick-starts cellphones' power levels so they can blast their signals to the nearest base station.

Some car manufacturers warn in their instruction manuals against using hand-held mobile phones without a separate external aerial fitted to the vehicle. Most are more concerned that the electromagnetic emissions from cellphones not designed or fitted to comply specifically with cars might interfere with the vehicle's delicate electronics. Others report they are also working on adding
a direct health warning.

But as cellphones come out of yuppie ghettos onto the mass market, some users are becoming increasingly addicted. Robby Walford, a 34-year-old flooring and carpets specialist, used a mobile phone up to four hours a day before being diagnosed as suffering from acoustic neuroma, a benign brain tumor.

That was four years ago. But he still uses a cellphone now -- albeit with a radiation shield. "My business relies on it," he said.

London-based Microshield Industries is among those to have developed a cellphone shield. It has a polyester-nickel layer, slips over the phone and the company says it filters out most emissions.

But having been threatened with legal action by a cellphone manufacturer over allegations in its sales brochure, the firm says it is having trouble breaking into stores and can only sell its product via mail order and in some drug stores.

Seeking to placate the cellphone industry, a spokesman said:
"People won't stop using mobile telephones. We're offering people, in effect, a low-tar cigarette."

Voor wie er in geïnteresseerd is, in de volgende tabellen zijn nog wat gegevens te vinden i.v.m. blootstelling aan deze straling. Tabellen
Er zijn nog veel meer artikelen verschenen maar die kan ik niet allemaal op deze site plaatsen, geïnteresseerden kunnen gewoon op Internet zoeken onder de trefwoorden Health, GSM, EMF en waarschijnlijk nog wel meer. Mijn bedoeling was de lezer te overtuigen dat de publicaties van de overheid en andere belanghebbende instanties te onzorgvuldig zijn en men de gebruikers van GSM's niet naar eer en geweten voorlicht. Ik heb een behoorlijk lang epistel met allerlei zaken hierover naar Rijkswaterstaat gestuurd maar daar tot op heden geen respons op gehad. Eigenlijk verwacht ik dit ook niet, de zaken daarin vermeldt zijn niet zonder meer te weerleggen.