Frequentievermenigvuldiger m.b.v. PLL techniek

Lage frequenties zijn onnauwkeurig te meten met een frequentiecounter. Wanneer we b.v. een frequentie willen meten van een oscillator die op 52.83 Hz werkt, dan geeft de counter 52 of 53 Hz aan. Sommige counter kunnen gedurende 10 seconden tellen, maar dan zien we 52.8 Hz.

m.b.v. een eenvoudige CMOS faselock loop en een paar delers kunnen we een frequentievermenigvuldiger maken. Door de delers in het loop feedback pad te plaatsen kunnen we makkelijk de frequentie van de oscillator in het IC 10, 100, 1000 of zelfs 10000 maal hoger maken. De oscillator in het IC wordt op een zodanige frequentie ingesteld dat het signaal op pen 3 identiek is aan het ingangssignaal. Wanner we het uitgangssignaal van de oscillator (pen 4) delen door b.v. 100, dan moet dit uitgangssignaal 100x hoger zijn in frequentie om het signaal op pen 3 identiek aan die van het ingangssignaal te krijgen. Zodra de signalen in fase zijn, wordt pen 1 van de PLL hoog en gaat de LED branden. De signalen zijn dan gelocked.
Voor de oscillator nemen we een HEF 4046 en voor de delers HEF 4518, de laatste bevatten elk twee 10delers.
De schakeling zelf is zeer eenvoudig.

Met de schakelaar S1 kan men de vermenigvuldigingsfactor n instellen.