Hoe staat het eigenlijk met Duracell?

Enige tijd nadat Philips met zijn PowerPlus batterijen op de markt gekomen was (zie hiervoor:Is de nieuwe Philips batterij wel zoveel beter) kon Duracell dus niet achterblijven en kwam met de Duracell Plus.
De energieinhoud van deze batterij zou veel groter zijn dan die van de gewone Duracell batterij.

Hoeveel dat dan wel was, daarop kon ik geen antwoord krijgen van de fabrikant.
Toen ik vervolgens vroeg of ik de meetresultaten kon krijgen kreeg ik het onderstaande cliché antwoord:

Mede vanuit de concurrentiegevoeligheid kunnen wij u onze testresultaten helaas niet toesturen.

Enigszins getergd hierdoor besloot ik dus maar weer zelf een test uit te voeren.
De benodigde batterijen waren snel aangeschaft, een pakje Duracell (4 stuks voor FL. 8.45) en een pakje Duracell Plus (4 stuks voor FL. 11.75).
Om er zeker van te zijn dat de batterijen met dezelfde stroom ontladen werden heb ik ze in serie geschakeld en er een stroombron van 100 mA op aangesloten.

Dit leverde het volgende plaatje op:

Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat beide batterijen dezelfde energie-inhoud hebben.
Niet zo verwonderlijk eigenlijk, beide batterijen hebben dezelfde afmetingen en het chemisch proces is ook identiek. Natuurlijk kreeg ik nu ook weer het commentaar van de fabrikant dat mijn meting niet deugde omdat een continue belasting niet geschikt was voor beoordeling van een batterij. Ook hier wilde men mij niet vertellen hoe ik het dan wel moest doen (identiek als bij Philips) dus heb ik met twee nieuwe batterijen een niet-continue meting gedaan en wel 15 minuten belasting en 30 minuten zonder belasting.

Dat leverde het plaatje hieronder:

Hieruit kan men concluderen dat de klemspanning tijdens belasting bij de gewone Duracell batterij verder daalt dan die van de Duracell Plus batterij. Tijdens de rustperiode herstellen ze zich beiden echter tot dezelfde spanning. Het vermoeden rees dat dit te wijten was aan het feit dat de Duracell batterij ouder was dan de Duracell Plus (houdbaarheidsdatum 2005 en 2008) en daardoor de inwendige weerstand van de batterij hoger zou kunnen zijn, hetgeen de sterkere daling in de klemspanning kan verklaren. Na enig zoeken op Internet bleek dat mijn vermoeden juist was, bij alkaline cellen, waartoe bovengenoemde batterijen behoren, neemt inderdaad de inwendige weerstand toe bij het ouder worden van de batterij.

De proef op de som is dus over 3 jaar opnieuw een meting uit te voeren waarbij een Duracell batterij met houdbaarheidsdatum van 2008 vergeleken wordt met een van 2011. Geeft dit hetzelfde resultaat als de nu gebruikte batterijen dan is onweerlegbaar bewezen dat de Duracell Plus batterij niet beter is dan de Duracell batterij, alleen betaalt men er wel een veel hogere prijs voor.
Alleen ben ik bang dat de Duracell batterij snel uit de schappen verdwenen zal zijn.