Vijverpomp beveiliging

Onderstaande schakeling dient ter beveiliging van een vijverpomp. In dit geval om te voorkomen dat de pomp lucht aan gaat zuigen. Zodra de filters in de filterbak te vuil worden daalt het waterniveau achter het filter tot een onaanvaardbaar niveau. Men constateert dan dat uit de uitlaat van de pomp luchtbellen meekomen.

Omdat je nu eenmaal niet de hele dag loopt te loeren of dit het geval is, heb ik de pomp aangesloten via een solid state relais, dat zich als een schakelaar tussen een van de netvoedingsdraden bevindt en bestuurd wordt door onderstaande schakeling.

De sensor wordt gevormd door twee koperdraden die op ongeveer 1 cm van elkaar in het water steken na het filter. De geleiding van het water is voldoende om zodoende de ingang van het eerste IC (IC1c) hoog te maken. Hierdoor wordt de uitgang van het daarachter volgende IC (IC1d) hoog.

Deze uitgang stuurt de RS-FlipFlop die gevormd wordt door de IC's IC1a en IC1b.
Vaak blijkt bij het inschakelen van de voeding de situatie in de juiste stand te staan, dit is te zien aan het branden van de groene Led. Brandt echter de rode Led dan kan men door op de Reset toets te drukken de schakeling in de juiste stand brengen. De stroom door de groene Led gaat ook door de diode in het solid state relais, waardoor het relais geactiveerd wordt en de pomp begint te lopen.

Zodra het niveau te laag wordt, d.w.z. de koperdraden geen contact meer maken met het water, wordt de ingang op het eerste IC laag en ook de uitgang van het er achter staande IC. Hierdoor klapt de RS-FlipFlop om naar de andere toestand, de groene Led gaat uit en ook dus de pomp en de rode Led gaat branden om aan te geven dat er wat mis is.

Zodra men daarna de filters gereinigd heeft hoeft men alleen maar op de Reset toets te drukken om de pomp weer aan te zetten. Men voorkomt op deze wijze dat de pomp beschadigd wordt.

Correctie 13 maart 2013

In het gebruik bleek dat de elektroden die de sensor vormden geleidelijk aan oplosten in het water. De reden was dat een gelijkstroom door de elektroden liep.
Daarom de schakeling aangepast door de elektroden met een wisselspanning te voeden.

IC 2a vormt met de weerstand van 470k en condensator 2n2 de oscillator voor de wisselspanning. Indien er zich water tussen de elektroden bevindt wordt dit signaal doorgegeven aan de dioden die het gelijkrichten en een positief signaal op de ingangen van IC 1c komt. Net zoals bij de eerste schakeling.