Deze eenvoudige schakeling maakt het mogelijk de ladingstoestand van een accu goed te kunnen beoordelen.
De afregeling van de schakeling is erg eenvoudig. Men heeft hiervoor wel een digitale voltmeter nodig om de gewenste nauwkeurigheid te kunnen krijgen.
Sluit een spanning aan van 12.65 Volt tussen plus en min aan en stel de 10K potentiometer zodanig in dat Led 10 brandt.
Verlaag de ingangspanning, de opeenvolgende Led's gaan dan branden en controleer dat Led 1 aangaat bij ongeveer 11.89 Volt.
Bij 12.65 V en hoger is de accu vol, bij 11.89 V leeg.
De groene Led's geven aan dat de capaciteit van de accu meer dan 50% is, de gele Led's tussen 30 en 50% en de rode Led's minder dan 30%. De stroomopname is gering, met de toegepaste componenten minder dan 10 mA.

Natuurlijk kan men enige modificaties aanbrengen wanneer men dit wil. In de afgebeelde schakeling is de mode ingesteld op DOT, d.w.z. er brandt een Led, soms twee. Wil men overgaan op de BAR mode dan dient men de pen 9 aan pen 3 te leggen, dan branden b.v. de Led's 1 t/m 7. Een bezwaar hiervan is dat het stroomverbruik evenredig hiermee toeneemt.
De helderheid van de Led's kan men verhogen of verlagen door de weerstand van 4K7 te veranderen, maakt men deze kleiner dan gaan de Led's feller branden, vergroot men deze dan gaan ze minder fel branden.
Ook is het spanningsbereik eenvoudig te veranderen. Wil men b.v. een bereik van 10 tot 13 Volt, dan sluit men 13 Volt op de ingang aan en stel de 10K potentiometer wederom zo in dat Led 10 brandt. Vervang tijdelijk de weerstanden op pen 4 door een potentiometer van 200 KOhm en sluit een spanning van 10 Volt aan op de ingang. Nu regelt men de 200K potentiometer zo af dat Led 1 brandt. Daarna de potmeter evt. vervangen door vaste weerstanden.
De diode 1N4007 heb ik aangebracht om verkeerd aansluiten te voorkomen. Het verdient wel voorkeur de schakeling rechtsstreeks op de accu aan te sluiten, in principe zou het ook moeten kunnen op de sigarenaansteker, maar om reden die ik nog niet heb kunnen achterhalen is de spanning op mijn sigarenaansteker 0.2 V lager dan de accuspanning.

Aanvulling en correctie (2 februari 2003)

N.B. In de eerste schakeling was aangegeven dat pen 9 aan massa gelegd moest worden om de schakeling in de BAR mode te stellen, dit is niet juist (met dank aan Tonny van Roon), pen 9 dient hiertoe aan pen 3 gelegd te worden.

Omdat ik nogal eens vragen kreeg of deze monitor ook geschikt is voor andere spanningsbereiken heb ik de schakeling enigszins aangepast zodat men er alle kanten mee uit kan. In principe kan men hiermee spanningen tussen 3V en 24V meten met een gewenste stapgrootte.

De afregeling is als volgt:
Draai eerst de loper van P2 naar de kant van de negatieve aansluiting. Vervolgens op de schakeling een regelbare voeding aansluiten en deze instellen op de gewenste hoogste waarde. Potmeter P1 zodanig afstellen dat Led 10 brandt.
De voedingsspanning instellen op de laagste gewenste waarde en potmeter P2 zodanig afregelen dat alleen Led 1 brandt.
Wil men de helderheid van de Led's vergroten dan kan men dit doen door de vaste weerstand van 10K te verlagen.