Spellingsalfabet (NAVO)

Een spelalfabet (telefoonalfabet) dient om met behulp van spraak met zo min mogelijk fouten een boodschap te kunnen spellen (ook bij een zeer slecht verstaanbare telefoonverbinding). Het door de NAVO gehanteerde alfabet is zo opgesteld dat woorden uit het alfabet niet of nauwelijks te verwisselen zijn, ook als een Fransman iets moet doorgeven aan een Griek.
Zoveel mogelijk is gebruik gemaakt van woorden die in alle in de NAVO gangbare talen een eenduidige letterassociatie hebben. Het Nederlands telefoonalfabet is daarin veel problematischer ''K'' = Karel (of toch Carel), ''B'' = Bernard, ''E'' = Eduard, ''R'' = Richard (lijken teveel op elkaar qua klank). Er zijn nogal wat varianten van het Nederlandse telefoonalfabet in omloop. Het NAVO-spelalfabet wordt ook gehanteerd voor niet-militaire doeleinden, zoals bijvoorbeeld de burgerluchtvaart en radio-zendamateurs.

A

Alpha

N

November

B

Bravo

O

Oscar

C

Charlie

P

Papa

D

Delta

Q

Quebec

E

Echo

R

Romeo

F

Foxtrot

S

Sierra

G

Golf

T

Tango

H

Hotel

U

Uniform

I

India

V

Victor

J

Juliet

W

Whisky

K

Kilo

X

X-ray

L

Lima

Y

Yankee

M

Mike

Z

Zulu

Klik hier voor de uitspraak