Aso's ..... of gewoon erg dom?

Iedereen zal er ongetwijfeld dagelijks mee geconfronteerd worden, medeweggebruikers die alle verkeersregels aan hun laars lappen. Wat bezielt deze mensen eigenlijk? Zouden ze soms ervan uitgaan dat deze regels alleen gemaakt zijn om hen te pesten of zo? Zou het nog nooit in hun hoofd opgekomen zijn dat deze regels misschien wel uit noodzaak geboren zijn, enkel en alleen om het verkeer veiliger te maken en de samenleving leefbaarder. Is het nu echt zoveel moeite als fietser je hand uit te steken als je afslaat? Of om je auto op straat te parkeren i.p.v. op het trottoir zodat iemand in een rolstoel of met een rollater er goed door kan.
Het kan toch niet zo zijn dat deze mensen het veilige trottoir moeten verlaten om hun weg te kunnen vervolgen.

Mensen die aan de wegen werken om deze in goede staat te brengen zullen het ook wel waarderen wanneer men wat gas terugneemt en niet op topsnelheid langs hen heen scheurt. Men plaatst niet voor niets borden erbij waarop een veilige snelheid aangegeven staat. Laten we niet vergeten, die mensen zijn niet voor zichzelf maar voor ons weggebruikers aan het werk zodat wij ons comfortabel van de een naar de andere plaats kunnen bewegen.

En wat te denken aan straten waaraan scholen gelegen zijn. Is het echt teveel gevraagd van een autobestuurder om rekening te houden met 30 km zone borden. Of willen we eerst liever het moment afwachten tot we een kind doodrijden om te zien hoe je leven verder gaat nadat je dat overkomen is.

Het niet-richting aangeven kom je trouwens niet alleen bij fietsers tegen, ook automobilisten maken zich herhaaldelijk hieraan schuldig. Waarom zou je dat ook doen, ze zien toch wel waar je heen gaat?
Vroeger hadden we mensen in een nogal opvallend pak die zich politie noemde en er op toe zagen dat mensen zich aan regels hielden. Maar die zijn duidelijk de dinosauriers achterna gegaan. In geen velden of wegen meer te bespeuren.

Soms heb je de behoefte iemand op zijn gedrag te wijzen, maar de animo hiervoor neemt ook af. Jaren geleden dan zei iemand sorry als je hem of haar er op wees dat zijn of haar gedrag niet strookte met de geldende normen, maar tegenwoordig moet je oppassen dat je niet een pak slaag riskeert. En dan onze Minister-President maar kakelen over Normen en Waarden. Die man zou toch ook beter moeten weten !!

Je vraagt je soms af wat mensen bezielt veel harder te rijden dan de maximaal toegelaten snelheid. Zouden ze soms denken dat ze dan als stoere binken beschouwd worden? Ach nee, natuurlijk niet, het is alleen maar een uiting van kinderlijk gedrag, ze geven daarmee gewoon aan dat ze nog steeds niet, in tegenstrijdigheid met hun leeftijd, volwassen zijn geworden en dat stadium waarschijnlijk ook nooit meer zullen bereiken.

Ik heb nog een goede tip voor fietsers die zich in het donker op weg begeven. Vooral niet de dynamo aanzetten, scheelt een stuk in het trappen. Een fietsdynamo heeft niet zo'n best rendement, voor- en achterlicht gebruiken gemiddeld 3 Watt, dus je moet toch al gauw denken aan zo'n 5 à 6 Watt dat je al trappende extra aan vermogen moet leveren. Dat je daarmee wel het risico loopt dat je niet gezien wordt en mogelijk in het ziekenhuis of op een begraafplaats terecht kunt komen is niet zo hoog. Dat blijkt wel, anders was de halve fietsende bevolking inmiddels wel overleden. De angst daarvoor is dus volkomen misplaatst.
Wat wel vervelend is, stel dat een automobilist je niet gezien heeft omdat je het licht niet aan had staan, je schept en daarmee een eind aan je leven maakt. Hoe zal zo iemand dat verwerken. Het lijkt me toch niet dat zo iemand, ook al treft hem geen enkele blaam, rustig zonder enig schuldgevoel verder zal kunnen leven. Is dat eigenlijk ook niet iets om eens goed over na te denken. Jij bent weliswaar dood en weet van niks meer, maar die bestuurder draagt dit wel zijn hele verdere leven met zich mee.

Een ander gedragspatroon dat hoge risico's met zich meebrengt is het niet-handsfree telefoneren in de auto. De overheid heeft dit inmiddels onderkent en dan ook op goede gronden dit verboden. Maar er zijn blijkbaar nog bosjes mensen die denken, mij overkomt zoiets niet en die rustig met deze slechte gewoonte doorgaan.
Nu zal het mij eerlijk gezegd niet veel doen wanneer dergelijke mensen verongelukken, maar het ellendige is vaak dat ze andere goedwillende mensen met zich meeslepen. Vaak gebeurt het zelfs dat de overtreders niks overkomt en diegenen die zich netjes aan de regels houden er het slachtoffer van worden.

Zijn mensen die zich aan bovengenoemde feiten schuldig maken nu aso's? Laten we ze het voordeel van de twijfel geven en stellen dat ze alleen maar dommer dan dom zijn.

Eén uitzondering wil ik wel maken:
Mensen die tijdens het autorijden niet handsfree bellen wil ik niet alleen als echte aso's bestempelen maar ook nog eens als potentiële moordenaars. Een dergelijk gedrag heeft niets meer met domheid te maken.